Effect of Selenium Applications on Micro Element Content in Lupinus (Lupinus Albus L) and Soil Under Cadmium Stress Conditions


Creative Commons License

Boysan Canal S., Yılmaz H.

SPEC 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT November 28-29, 2023- UŞAK/ TÜRKİYE , Uşak, Turkey, 28 - 29 November 2023, pp.1669-1680

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Uşak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1669-1680
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Mikro besin elementleri bitkiler için metabolik süreçlerde yer alan mutlak gerekli besin 

elementleridir. Mikro besin elementlerinin gereken miktardan düşük oranda alınması büyüme 

ve gelişmeyi bozar. Kadmiyum, yüksek mobiliteye sahip bir ağır metaldir. Bu nedenle, düşük 

miktarlarda toprakta bulunduğunda bitkilere önemli düzeyde fitotoksik etkiye sahiptir. 

Kadmiyum özellikle mikro besin elementleri üzerinde alımı engelleyici etkiye sahiptir. Bu 

engelleyici etki kadmiyum ile Fe, Zn, Mn ve Cu arasındaki antagonistik etki nedeniyledir. 

Selenyum bitki ve hayvanlar için gerekli bir elementtir. Selenyum bitkiler için mutlak gerekli 

bir element olmamasına rağmen, düşük miktarda uygulanan selenyum bitkilerde gelişmeyi 

teşvik etmekle birlikte stres koşullarına karşı direnç mekanizması sağlamaktadır. Özellikle ağır 

metal, kuraklık,soğuk gibi abiyotik stres koşullarında direnci artırmaktadır. Kadmiyum 

nedeniyle oluşan stres şartlarında, bitkinin antioksidatif savunma mekanizmasında aktif rol 

oynayan selenyum mikro besin element içeriğinde de etkili olmaktadır. Bu amaçla Cd nitrat 

(Cd(NO3)2.4H2O) formunda 0-25-50 mg/kg Cd verilerek, oluşturulan ağır metal stres 

şartlarında, sodyum selenat (Na2SeO4) formunda 0-2,5-5-10 mg/kg Se'nin sera koşullarında 

uygulanmasının  Lüpen (Lupinus albus L) bitkisinin ve yetişme ortamının mikro besin (Fe, Zn, 

Cu ve Mn) elementi içeriğine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre kadmiyum'un 

25 ve 50 mg/kg düzeylerinde lüpen bitkisinin kök, yaprak kısımlarında ve toprak Fe, Zn, Cu ve 

Mn içeriğinde kontrol uygulamasına göre, önemli düzeyde düşüş meydana gelmiştir. Bununla 

birlikte kadmiyumun 25 ve 50 mg/kg düzeylerinde selenyum'un 5 mg/kg düzeydeki uygulaması 

yaprakta, kökte ve toprakta Fe, Zn ve Mn içeriğinde artışa neden olmuştur.