Examination of pre-service chemistry teachers’ STEM conceptions through an integrated STEM course


Creative Commons License

Aydın Günbatar S., Öztay E. S., Ekiz Kıran B.

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.10, no.4, pp.251-273, 2021 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.19128/turje.894588
  • Journal Name: TURKISH JOURNAL OF EDUCATION
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCO Education Source, ERIC (Education Resources Information Center), Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.251-273
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Due to international calls for the use of the integrated Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) approach to train learners pursuing STEM-related careers and citizens who are competitive problem solvers, teachers’ training for the integrated STEM approach is imperative. Given the importance of integrated STEM teacher training, this study aimed to examine how pre-service chemistry teachers’ integrated STEM conceptions have been changed through the integrated STEM course. The STEM reflection protocol was administered to 13 pre-service chemistry teachers both at the beginning and at the end of a 13-week-long integrated STEM course. The training included experiencing STEM activities, studying with mentors, and reflecting on own development. The deductive, inductive, and constant comparative data analysis revealed that most of the pre-service chemistry teachers enriched their STEM conceptions in terms of the engineering design process as a context and integration of the disciplines. However, very few participants’ STEM conceptions remained the same. Integrated STEM teacher education should include an explicit emphasis on disciplines’ integration and engineering design process to enhance pre-service teachers’ integrated STEM conceptions.

Bütünleşik fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) yaklaşımının kullanımına yönelik uluslararası ve ulusal çağrılar ışığında, FETEMM iş alanlarını tercih eden ve problem çözebilen bireyleri yetiştirmek için öğretmenlerin eğitilmesi zorunludur. Bütünleşik FeTeMM yaklaşımına yönelik eğitimin öğretmenlerin kavramlarını, alan bilgilerini ve uygulamalarını etkilediğini göz önüne alarak, bu çalışmanın amacı bütünleşik FeTeMM dersi boyunca kimya öğretmen adaylarının bütünleşik FeTeMM kavramlarının nasıl değiştiğini incelemektir. Çalışmada, 13 kimya öğretmen adayına 13 hafta süren bütünleşik FeTeMM dersinin başında ve sonunda FeTeMM’i nasıl kavradıklarına ilişkin bir FeTeMM Zihinsel Model Protokolü uygulanmıştır. Eğitim, bütünleşik FeTeMM eğitiminin ne olduğunun kavranması, FeTeMM aktivitelerinin uygulanması, mentorlar ile beraber çalışma ve öğretmen adaylarının kendi gelişimlerine odaklandıkları yansıtıcı düşünme boyutlarını içermektedir. Tümevarım, tümdengelim ve sürekli karşılaştırmalı analiz yöntemleri ile analiz edilen veriler ışığında, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun FeTeMM kavramlarının geliştiği, özellikle FeTeMM kavramlarında mühendislik tasarım sürecini ve disiplinler arası ilişkiyi vurguladıkları bulunmuştur. Bu sonuçtan hareketle, bütünleşik FeTeMM öğretmen eğitiminde, öğretmen adaylarının bütünleşik FeTeMM kavramlarının geliştirilmesi için FeTeMM disiplinleri arasındaki ilişkiye ve mühendislik tasarım sürecine açık bir şekilde vurgu yapılmalıdır.