Artan Dozlarda ve Farklı Şekillerde Çinko Gübrelemesinin Elma Ağaçlarında Besin Elementi İçeriğine ve Sürgün Uzunluğuna Etkisi


Gülser F., Bozkurt M. A., Çimrin K. M.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.1, 2001 (Peer-Reviewed Journal)