GELİŞEN ÜLKELERİN KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI (CDS PRIMLERI) ARASINDAKİ DİNAMİK KORELASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ


Büberkökü Ö.

İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Doç. Dr. Mustafa Mete, Editör, Gece Akademi Yayınevi, Ankara, ss.441-460, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Gece Akademi Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.441-460
  • Editörler: Doç. Dr. Mustafa Mete, Editör

Özet

Bu çalışmada Brezilya, Rusya, Meksika ve Türkiye ekonomilerinin CDS primleri arasındaki dinamik şartlı korelasyon değerleri çoklu Student t dağılım varsayımı altında dört değişkenli DBEKK, Scalar BEKK, CCC-GARCH ve DCC-GARCH modelleri ile tahmin edilmiştir. Çalışma kapsamındaki tüm modeller benzer sonuçlara işaret etmekle birlikte; uyum iyiliği açısından diğer modellere göre daha iyi bir performans sergilediği belirlenen DCC-GARCH modeline ait sonuçlara göre Brezilya ile Rusya arasındaki ortalama şartlı korelasyon değeri 0.2846; Türkiye ile Meksika arasındaki ortalama şartlı korelasyon değeri 0.3263; Rusya ile Meksika arasındaki ortalama şartlı korelasyon değeri 0.3183; Brezilya ile Türkiye arasındaki ortalama şartlı korelasyon değeri 0.3442; Türkiye ile Rusya arasındaki ortalama şartlı korelasyon değeri 0.4548; Brezilya ile Meksika arasındaki ortalama şartlı korelasyon değeri ise 0.7776’dir ve tüm bu korelasyon değerleri istatistiki olarak anlamlıdır. Dolayısıyla CDS primleri arasındaki en yüksek korelasyonun Brezilya ile Meksika arasında olduğu, ardından ise Türkiye ve Rusya’nın geldiği anlaşılmaktadır. En düşük korelasyon değerinin ise Brezilya ile Rusya arasında olduğu, ardından ise Türkiye ile Meksika’nın geldiği anlaşılmaktadır.