Dişsel Ön Açık Kapanışın ‘BONDED SPUR’ Apareyi ile Tedavisi: Olgu Sunumu


Creative Commons License

Alkan Ö., Yüzbaşıoğlu B., Kaya Y.

Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases, vol.1, no.2, pp.1-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Turkiye Klinikleri J Dental Sci Cases
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

The present case report introduced the result of treatment with habit-breaking bonded spur appliance in the cases with anterior open-bite caused by simple tongue thrust habit, which is known to be an important factor in the development of early malocclusions. A ten years old male patient with anterior openbite was referred to our clinic with a dentist consultation. The clinical examination of the patient, who was in the mixed dentition, revealed a plane profile, Angle Class I molar relationship, 5 mm overjet, 0 mm overbite and simple tongue-thrust habit. Evaluation of orthodontic materials, which were collected after implementing the bonded spur apparatus onto the palatal surfaces of maxillary central incisors, demonstrated retroclination of maxillary incisors and increased interincisal angle and overbite. This suggests that bonded spur apparatus can be used as an alternative approach instead of habit-breaking apparatus, which are used in the treatment of cases with open-bite developed due to tongue thrust during mixed dentition.

Key Words: Open bite; orthodontic appliances 

ÖZET

Bu olgu sunumunda erken dönem maloklüzyonlarının oluşumunda önemli bir faktör olduğu bilinen basit dil itimi alışkanlığınına bağlı gelişen dişsel ön açık kapanış vakasında kullanılan bonded spur alışkanlık kırıcı apareyinin tedavi sonuçları sunulmuştur. Ön açık kapanışa sahip 10 yaşındaki erkek hasta diş hekiminin konsültasyonuyla kliniğimize başvurmuştur. Karışık dişlenme dönemindeki hastanın klinik muayenesinde düz bir profil, Angle Sınıf I molar ilişki, 5 mm overjet, 0 mm overbite ve basit tongue-thrust (dil itimi) alışkanlığının olduğu tespit edilmiştir. Üst santral keser dişlerin palatal yüzeyine yapıştırılan bonded spur apareyi uygulaması sonrasında toplanan ortodontik materyal değerlendirildiğinde ise üst keser dişlerde retroklinasyon, interinsizal açıda ve overbite miktarında artışın olduğu görülmüştür. Bu durum basit dil itimine bağlı olarak karışık dişlenme döneminde gelişen open bite vakalarının tedavisinde kullanılan alışkanlık kırıcı apareylere alternatif bir yaklaşım olarak bonded spur apareyinin kullanılabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Açık kapanış; ortodontik gereçler