The Effect of Oregano (Oreganum onites) Pulp to Quality Parameters of Meadow Silage


Yeşil Ş. D., Güney M.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Van, Turkey, 27 October - 30 November 2022, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to determine the effect of ensiling by adding Oregano pulp at different rates to the meadow grass on the physical quality properties of silages, silage fermentation and aerobic stability.

Material and Method

In the study, dried oregano pulp, without additives and at the rate of 3% to 5% by weight basis, was added to the first harvested of meadow grass and it was ensiled as 3 groups. A total of 18 silage samples, 6 for each group, were left for fermentation in 1 liter glass jars for 60 days.

Results

Addition of oregano pulp in two different ratios decreased the DM content of silages compared to the control group (P<0.05). Control and silage groups with added oregano pulp were obtained in 2nd and 3rd roughage quality class, and their relative forage values were between 101.06 and 106.55. As a result of the physical properties of the silages, silages without additives were obtained as "satisfactory", while "good" quality silages were obtained from the groups with 3% and 5% oregano pulp. In the study, pH levels of silages were obtained between 4.37-4.89. When the fermentation quality of the silages was examined, the LA concentrates decreased significantly with the addition of oregano pulp, while the AA and BA levels of the silages were also decreased (P<0.001). As the ratio of oregano pulp increased from 3% to 5%, it was observed that the aerobic stability of the silages increased compared to the control group.

Discussion and Conclusion

As a result of the study, it was concluded that oregano pulp can be evaluated as a silage additive.

 

Key words: Meadow grass silage, Oregano pulp addition, Silage quality parameters

Bu çalışmada, çayırotu hasılına farklı oranlarda kekik posası ilave edilerek silolanmasının, silajların fiziksel kalite özellikleri, silaj fermantasyonu ve aerobik stabilite üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve metot

Çalışmada, ilk biçim çayırotu hasılına katkısız ve ağırlık esasına göre %3 ile %5 oranında kurutulmuş kekik posası ilave edilmiş ve 3 grup olacak şekilde silolanmıştır. Her bir grup için 6 adet olmak üzere toplamda 18 adet silaj örneği 1 l’lik cam kavanozlarda 60 gün süreyle fermantasyona bırakılmıştır.

Bulgular

İki farklı oranda kekik posası katkısı, silajların KM içeriğini kontrol grubuna göre azaltmıştır (P<0.05). Kontrol ve kekik posası ilave edilen silaj grupları, 2 ve 3. kaba yem kalite sınıfında elde edilmiş olup nispi yem değerleri 101.06 ile 106.55 arasında elde edilmiştir. Silajların fiziksel özellikleri sonucunda, katkısız silajlar “memnuniyet verici” olarak elde edilirken %3 ve %5 kekik posası katkılı gruplardan “pekiyi” kaliteli silajlar elde edilmiştir. Çalışmada silajların pH düzeyleri 4.37-4.89 arasında elde edilmiştir. Silajların fermantasyon kalitesi incelendiğinde, kekik posası katkısı ile silajların LA miktarı önemli düzeyde azalırken, buna paralel olarak silajların AA ve BA düzeyleri de azalmıştır (P<0.001). Kekik posasının oranı %3’ten %5’e çıktıkça silajların aerobik stabilitesinin kontrol grubuna göre arttığı görülmüştür.

Tartışma ve Sonuç

Yapılan çalışma sonucunda kekik posasının silaj katkı maddesi olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çayırotu silajı, kekik posası, silaj fermantasyon kalitesi, aerobik stabilite