THE EFFECT OF DIFFERENT HUMIC ACID DOSES ON THE YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SAFFLOWER (Carthamus tinctorius L.) VARIETIES UNDER VAN ECOLOGICAL CONDITIONS


Creative Commons License

Eryiğit T., Özaydın E.

"Nizami Gencevi in the 880th year of his birth" 1ST WORLD CULTURE, SCIENCE AND EDUCATION CONGRESS, Ganca, Azerbaijan, 2 - 04 July 2021, pp.366-381

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ganca
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.366-381
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this thesis study, the effects of different humic acid doses on yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars were investigated in the 2019 growing season in Van ecological conditions. The study was carried out with 3 replications in divided plots in random blocks in the application area of the Faculty of Agriculture of Van Yüzüncü Yıl University. In the study, 3 different safflower types (Dinçer, Balcı, and Göktürk) and four different humic acid doses [control (0g), 92.3g, 184.6g, and 276.9g] were used. In the study, the effect of humic acid doses on plant height, main stem thickness, number of main branches, number of secondary branches, number of heads, and seed yield was very important, while the effect of humic acid doses on crude oil was found to be significant. The effects of cultivar differences on crude oil ratio, the number of main branches, head diameter, and seed yield were found to be significant. The effect of cultivar × humic acid interaction on plant height, the number of secondary branches, and main stem diameter was found to be significant. As a result of the research, it was determined that the average plant height was 48.71 - 62.26 cm, main stem thickness was 3.42 - 6.00 mm, main branch number was 3.20 -5.82 pieces/plant, secondary branch number was 2.82 - 4.85 pieces/plant, first branch height was 31.30 - 35.52 cm, the head number was 6.35 - 10.45 pieces/plant, the head diameter was 17.99 - 20.44 cm, thousand-grain weight was 34.8 – 39.3 g, harvest index was 25.23 - 32.57 %, seed yield was 84.21 - 119.00 kg/da, crude oil ratio was 28.07 - 33.23 %, and crude oil yield was 24.15 - 39.56%.

Bu tez çalışmasında, Van ekolojik koşullarında 2019 yılı yetiştirme döneminde farklı hümik asit dozlarının aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin verim ve verim unsurları üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi uygulama arazisinde, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada 3 farklı aspir çeşidi (Dinçer, Balcı ve Göktürk) ve dört farklı hümik asit dozu [kontrol (0g), 92.3g, 184.6g ve 276.9g] kullanılmıştır. Araştırmada bitki boyu, ana sap kalınlığı, ana dal sayısı, ikincil dal sayısı, tabla sayısı ve tohum verimi üzerinde hümik asit dozlarının etkisi çok önemli, ham yağ oranın üzerinde hümik asit dozları etkisi önemli bulunmuştur.  Çeşit farklılıklarının ham yağ oranı, ana dal sayısı, tabla çapı ve tohum verimi üzerindeki etkisi önemli bulunmuştur. Çeşit × hümik asit interaksiyonunun ise bitki boyu, ikincil dal sayısı ve tabla çapı üzerindeki etkisi önemli bulunmuştur.

Araştırma sonucunda ortalama bitki boyu 48.71 - 62.26 cm, ana sap kalınlığı 3.42 - 6.00 mm, ana dal sayısı 3.20 - 5.82 adet/bitki, ikincil dal sayısı 2.82 - 4.85 adet/bitki, ilk dal yüksekliği 31.30 - 35.52 cm, tabla sayısı 6.35 - 10.45 adet/bitki, tabla çapı 17.99 - 20.44 cm, bin tane ağırlığı 34.8 – 39.3 g, tohum verimi 84.21 - 119.00 kg/da ve ham yağ oranı % 28.07 - 33.23 arasında tespit edilmiştir.