Ziya Şen. Şîa’nın Kur’ân Tarihine ve Kıraatlere Bakışı. İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2013.


Öksüz A. H.

Turkish Journal of Shiite Studies, vol.3, no.2, pp.227-232, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Turkish Journal of Shiite Studies
  • Page Numbers: pp.227-232
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Kur’ân Tarihi ve Kıraatler meselesi, İslâmî ilimlerin içerisinde yer alan dikkat çekici ve önemli
konulardandır. Özellikle Ehl-i Sünnet geleneği içerisinde ilk dönemlerden itibaren önemli bir yer
tutan Kur’ân tarihi ve kıraatler, Şîa düşüncesi açısından da anlamlandırılmış ve Şîa’nın bu konulara
yaklaşımları araştırma konusu yapılmıştır.
Şîa’nın Kıraatlere ve Kur’ân Tarihine Bakışı isimli çalışma,
Doç. Dr. Ziya ŞEN tarafından hazırlanan doçentlik çalışmasının kitap haline getirilmiş şeklidir. Şen,
eserinde Şîa’nın Kur’ân Tarihine, kıraatlere ve yedi harf meselesine nasıl yaklaştığını ortaya koymaya
çalışmıştır. Eser giriş, iki ana bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır ve toplamda 339 sayfadır.
Çalışmamız, bu eser üzerine bir tanıtım ve değerlendirme niteliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şîa, Kur’ân Tarihi, Kıraat, Yedi Harf.