XIX. YÜZYILDA SALNAMELERE GÖRE SİVAS’TA GAYRİ-MÜSLİM MEMURLAR


Coşkun N.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.38, pp.461-476, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

19.asırda Sivas'ta görev yapan gayrimüslim memurlar salnameler baz alınarak anlatılmıştır