Yüksek Miyopik Gözlerde Koroid Kalınlığının Ölçümü ve Koroidal Kalınlığın Aksiyel Uzunluk, Sferik Ekivalan ve Yaş ile Olan İlişkisi Choroidal Thickness Measurement and Relationship Between Choroidal Thickness and Axial Length, Spherical Equivalent and Age in Highly Myopic Eyes


Creative Commons License

Ceylan E., Yılmaz Y. C., Özer M. D., Tanyıldız B., Kartal B.

Retina-Vitreus, vol.23, pp.317-320, 2015 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Retina-Vitreus
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.317-320
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: To evaluate choroidal thickness in highly miyopic eyes and to correlate it with axial length, visual acuity, age and spherical equivalent. Materials and Methods: This study was composed of 21 eyes of 14 patients with high myopia (≥6 diopters or axial lenght ≥26 mm) and 20 eyes of 12 healthy volunteers. Choroidal thicknesses were manually measured by enhanced depth imaging optical coherence tomography from the posterior edge of the retinal pigment epithelium to the choroid-scleral junction. Statistical analysis was performed. Results: The mean age of high myopia group was 39.8±6.4 years (range, 28 to 51 years ) and the mean axial length was 29.3±2.3 mm (range, 26 to 32 mm). The mean  choroidal thickness was 104.2±21.6 µm and was correlated negatively with axial length, age, refractive error and visual acuity. Statsitical analysis suggested that  choroidal thickness decreased by 3.9 µm for each milimeter of axial length and by 6.03 µm for each myopic dioptre. Conclusions: In highly myopic eyes choroidal thickness is thinner than emetropic eyes and undergoes further thinning with increasing with axial length, spherical equivalent and age. Our results supports that choroidal abnormalities may play a role in the pathogenesis of myopic degenerations 

Amaç: Yüksek miyopisi olan gözlerde koroid kalınlığını ve koroid kalınlığının aksiyel uzunluk, sferik ekivalan, görme keskinliği ve yaş ile korelasyonunu değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma yüksek miyopisi olan 14 hastanın 21 gözünü ( ≥6 dioptri ya da aksiyel uzunluk ≥26 mm) ve 12 sağlıklı gönüllünün 20 gözünü içermektedir. Hastaların koroid kalınlığı, retina pigment epitelinin posterior kenarından koroidoskleral bileşkeye kadar manuel olarak arttırılmış  derinlikli görüntüleme modlu optik koherens tomografi ile ölçüldü. İstatistiksel analiz uygulandı. Bulgular: Yüksek miyopi grubunun ortalama yaşı 39.8±6.4 yıl (28-58) ve ortalama aksiyel uzunluğu 29.3±2.3 mm (26-32 mm) idi. Ortalama  koroid kalınlığı 104.2±21.6 µm olup aksiyel uzunluk, sferik ekivalan, yaş ve görme keskinliği ile negatif korelasyon gösterdiği izlendi. İstatistiksel analiz sonucunda aksiyel uzunluktaki her bir milimetre artışta  koroidal kalınlıkta 3.9 µm ve her miyopik dioptri artışında ise koroidal kalınlıkta 6.03 µm azalma olduğu izlenmiştir. Tartışma: Yüksek miyopisi olan gözlerin koroid kalınlığı emetrop gözlere göre daha incedir. Aksiyel uzunluk, sferik ekivalan ve yaş değerlerindeki artış koroid kalınlığındaki incelmeyi daha da arttırmaktadır. Sonuçlarımız miyopik dejenerasyonun patogenezinde koroid değişikliklerinin rol oynayabileceğini desteklemektedir.