Yaş Şeker Pancarı Posasının Buğday Kepeği ile Birlikte Silolanma Olanakları ile Silaj Kalitesi ve Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi (II. Sindirilebilirlik)


Levendoğlu T., Karslı M. A.

Van Veterinary Journal, vol.21, no.3, pp.179-183, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 3
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Van Veterinary Journal
  • Page Numbers: pp.179-183

Abstract

Bu çalışma, yaş şeker pancarı posasına değişik oranlarda kepek ilave ederek elde edilen silajların mısır silajıyla karşılaştırmalı sindirilebilirliğin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Denemede, %25, %30 ve %35 kuru madde (KM) içeren yaş şeker pancarı posası (YŞPP)-kepek karışımından oluşan üç silaj ve ayrıca bir grup da mısır silajı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu silajlar 5 tokluda her gruptan yemin tüm hayvanlar tarafından tüketebilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilip, klasik sindirim denemesi kullanılarak hayvanlara yedirilmiştir. Hayvanların KM ve organik madde (OM) tüketimleri, gerek gr/gün ve gerekse hayvanın canlı ağırlığının yüzdesi olarak YŞPP tüketenlerin mısır silajı tüketenlere oranla yüksek bulunmuştur. (P<0.05). Ham protein (HP), ham selüloz (HS) ve ham yağ (HY) tüketimleri OM tüketimine benzer şekilde bulunmuştur. Silajlara ait OM sindirimleri istatistiksel olarak benzer bulunup,%25 KM içeren YŞPP’ye ait OM sindirimi diğerlerine oranla yüksek olma eğiliminde olduğu görülmüştür. (P=0.16). YŞPP silajlarının HP sindirilebilirlikleri ve %25 KM içeren YŞPP silajının HS sindirimi MS’a ait HP ve HS sindirimin değerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir (P<0.05 ). Gruplar arası HY sindirimleri benzer olarak belirlenmiştir. MS tüketen hayvanların vücudunda biriken azot miktarı %25 KM içeren YŞPP’li silajı tüketenlere oranla belirgin oranda düşük bulunmuştur ( P<0.05 ). Sonuç olarak, hazırlanan YŞPP silajlarının her üçü de gerek hayvanlara verildiğinde tüketim ve gerekse sindirilebilirliklerinin en az kaliteli bir mısır silajına benzer veya daha iyi olduğu görülmüştür. Bu üç silaj içersinde, hayvanların günlük tüketim miktarı ve sindirilebilirlik dikkate alındığında, %25 KM içeren YŞPP silajının en iyi silaj olduğu söylenebilir.