SOCIETY 5.0 AND THE NORMS OF SCIENCE COMMUNICATION IN MUSEUMS IN TURKEY


ÖZRİLİ Y.

Sanat ve Tasarım Dergisi, no.31, pp.283-305, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Sanat ve Tasarım Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.283-305
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

By activating technologies such as the internet of things, artificial intelligence and robotics, which is defined as an initiative that combines the physical space (real world) and cyber space by making full use of technology, the theme of innovation in economic life, art, science and social area is evaluated as society 5.0. The reflection of the synthesis, which is formed by blending technological advances, which are the stakeholders of scientific activities, with cultural and artistic arguments, is supported through museums. One of the main principles in this study is to try to deal with science communication, which is a dynamic field of activity that interacts with the most recent findings in scientific developments, social and cultural elements and critical issues, political documents, documents, researches, and is affected by them, on the ground of science museums. Another aim is the awareness, awareness, comprehensibility of some museums in Turkey, of science in the society, and the ability of museums to deliver science studies to the society. In this study, which was tried to be carried out with the document analysis method using the scanning method, the positions of some museums in Turkey to provide science communication from the axis of society 5.0 and the global consequences of this issue were tried to be analyzed.
Teknolojiden sonuna kadar yararlanarak fiziksel alanı (gerçek dünya) ve siber alanı birleştiren bir girişim olarak tanımlanan, nesnelerin interneti, yapay zeka ve robotik gibi teknolojileri aktive ederek, yenileşmenin iktisadi hayata, sanata, bilime ve sosyal alana olan teması toplum 5.0 olarak değerlendirilmektedir. Bilimsel aktivitelerin paydaşı olan teknolojik ilerlemeler kültürel ve sanatsal argümanlarla harmanlanarak oluşan sentezin kamusal alana yansıması müzeler aracılığıyla desteklenmektedir. Bilimsel gelişmelerdeki en güncel bulguların, sosyal, kültürel unsurların ve bunlarla kritik meseleler, siyasi dokümanlar, belgeler, araştırmalarla etkileşim içinde bulunan aynı zamanda etkilenen dinamik bir faaliyet alanı olan bilim iletişimini, bilim müzeleri zemininde ele almaya çalışmak bu çalışmadaki ana ilkelerden biridir. Bir diğer amaç Türkiye’deki bir takım müzelerin, bilimin toplumda, bilinirlik, farkındalık, anlaşılırlık ve müzelerin bilim çalışmalarının topluma ulaştırılmasındaki kabiliyeti unsurudur. Tarama yöntemi kullanılarak doküman analizi yöntemi ile gerçekleştirilmeye çalışılan bu inceleme, Türkiye’de bazı müzelerin, toplum 5.0 ekseninden bilim iletişimini sağlama pozisyonları ve bu konunun küresel sonuçları çözümlenmeye çalışılmıştır.