TÜRKİYE'DE EKONOMİK BÜYÜME, CARİ İŞLEMLER AÇIĞI VE ENERJİ İTHALATI İLİŞKİSİ


Arvas M. A. , İnançlı S., Torusdağ M.

Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı, ss.12-19, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Metinleri, 2016 Aralık ICOMEP Özel Sayısı
  • Sayfa Sayıları: ss.12-19

Özet

Bu çalışma, Türkiye‘de ekonomik büyüme, cari işlemler açığı ve enerji ithalatı arasındaki ilişkiyi 1975-2015 dönemi için Toda Yamamoto nedensellik testi ile incelemeyi amaçlamaktadır. Birim kök testi sonuçlarına göre cari işlemler açığı ve enerji ithalatı serileri I(1) seviyesinde durağan iken GSYH serisi I(0) seviyesinde durağan olmaktadır. Johansen-Juselius eşbütünleşme testi sonuçlarına göre cari açık, GSYİH ve enerji ithalatı arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisi yoktur. Toda Yamamoto nedensellik sonuçlarına göre GSYH‘dan Enerji ithalatı değişkenine doğru %10 anlamlılık düzeyinde bir nedensellik ilişkisi tespit edilmektedir. Ayrıca cari işlemler açığından enerji ithalatına doğru %10 istatitiki anlamlılık düzeyinde bir nedensellik ilişkisi de tespit edilmektedir.