Correlations of gas, dust and young stellar populations in the spiral galaxy NGC 7331


Topal S.

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.138-151, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.25092/baunfbed.948997
  • Journal Name: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.138-151

Abstract

Galaksilerdeki moleküler bulutlar (MC'ler), birçok evresi olan karmaşık yapılardır. Bu

nedenle, çoklu salma çizgileri kullanarak MC'lerin fiziğini ve kinematiğini incelemek

önemlidir. Bu çalışmada, karbon monoksit (CO), 24 µm ve uzak moröte (FUV) salma

çizgilerini kullanarak bize görece yakın NGC 7331 sarmal gökadasındaki moleküler

gaz ve tozun fiziğini araştırıyoruz. NGC 7331 gökadasının gazlı diski boyunca 14

konum hedeflendi. CO yoğunluklarının, gaz kütlesinin, gaz yüzey yoğunluğunun ve 24

µm / FUV akı oranının (yani sönümleme) merkezden yaklaşık 40 yay saniyeye kadar

arttığını ve sonra azalmaya başladığını bulduk. Çalışılan parametre çiftlerinin çoğu

arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır (FUV akı yoğunluğu hariç). Diskin doğu

tarafında elde edilen fiziksel parametreler batı tarafındakilerden daha yüksek medyan

değerleri göstermektedir. Sonuçlar, yıldız oluşum aktivitesinin, yıldız popülasyonlarının

ve ISM’in genel fiziksel özelliklerinin diskin her iki tarafında farklı olduğunu

göstermektedir. Çalışmamız, galaksilerdeki ISM'in karmaşık doğası hakkında dikkate

değer bilgiler sağlamakta ve gelecekte yapılması planlanan daha yüksek çözünürlüklü

çalışmaları teşvik etme potansiyeline sahiptir.