Henry Morton’un "Kahire’den İstanbul’a Ortadoğu’ya Seyahat" adlı eserinde İstanbul


Qasımov C.

"4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi", İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Henry Kanova Vollam Morton, ünlü İngiliz gazeteci ve seyyahıdır. 1930’lu yıllarda, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine (Mısır, Filistin, Irak) seyahatleri sırasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Adana, Tarsus, Konya, İzmir ve İstanbul gibi tarihi ve kültürel bakımdan çok zengin birikime sahip olan şehirlerinde bulunarak modern Batı ülkeleri okurları için çok ilginç bir seyahatname hazırlamıştır. Seyahatname’nin İstanbul şehri ile ilgili kısmında İstanbul’un Roma, Bizans, Osmanlı ve Modern Türkiye Cumhuriyeti’ndeki konumu ve sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasla ilgili tafsilatlı bilgiler vermiştir. Bildiride, Henry Kanova Vollam Morton’un "Kahire’den İstanbul’a Ortadoğu’ya Seyahat" eserinde İstanbul şehrinin tarihi ve kültürü ile ilgili verilen bilgiler genel hatları ile irdelenecektir.