INTENSİVE CARE MANAGEMENT İN PREGNANT WOMEN WİTH PULMONARY EDEMA


İldoğan S.

Presentation, pp.10-15, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.10-15
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Gebelik, kadının normal fizyolojisinin tamamen değiştiği bir süreçtir. Bu hastalarda zor hava yolu ihmal edilmemeli, ciddi komplikasyonları önlemek için antiviral tedaviye başlanmalıdır.

Çalışmanın Amacı: Gebe hastalar için hava yolu yönetimi ile akciğer ödemi tanı ve tedavi sürecini paylaşmak.

Gereç ve Araştırma Yöntemleri: Çalışmamız, onay formlarının imzalanması ve etik kurul onayından sonra başlamıştır. Hasta verileri klinik kayıtlardan derlendi. Olgu 1: 40 yaşında ikiz gebeliği olan in vitro fertilizasyonlu kadın hasta . O 32 öksürük, ateş ve genel durum belirtileri vardır nd gebelik haftası. Vaka 2: Kuru öksürük, ateş, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği ve düşük trombosit sayısı olan 22 haftalık gebe hasta. Olgu 3: 36 haftalık kronik immün trombositopenik purpuralı (İTP) gebe hasta , yüksek ateş ve solunum sıkıntısı ile 2. basamak yoğun bakım ünitesinde değerlendirildi .

Sonuç: Akciğer ödemi gibi ciddi komplikasyonlarla karşılaşılabileceği ve hızlı tanı ve doğru tedavi ile anne ve bebek hayatının kurtarılacağı unutulmamalıdır.