Adoption of Innovations of Dairy Cattle Farms Which are Members of Cattle Breeders Association and Non-Members of Association:The Case of Van Province


Creative Commons License

Terin M., Ceylan M., Çiftçi K., Yıldırım İ.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.585-593, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.30910/turkjans.891696
  • Journal Name: Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.585-593

Abstract

TThe application of new methods and techniques in agricultural production is very important for more efficient and effective use of production factors. The major aim of the study is the determination of some innovations applied by dairy cattle farms and the effective of socio-economic and demographic characteristics on this application. The data was collected from 178 dairy cattle farms, which half of them (89 farms) were the members of Cattle Breeders Association in Van Province. The data was analyzed comparatively between farms, which are the member of Cattle Breeders Association and non-members of Association. Farmers’ adoption of innovations was classified into three groups, namely low, medium and high groups. Sequential probit model was used in determining the effect of socio-economic and demographic factors on the adaptation agricultural innovations. More than half of farms were in medium group while the 28.1 and 18.0 % were in high and low groups, respectively, in terms of adaptation of agricultural innovations. The sequential probit model results showed that, the increase in the share of dairy cattle income in total income, participation in courses related to dairy cattle, having non-agricultural income, land size, udder cleaning before and after milking, and the number of agricultural support benefitted by the farmers had positive effect on the adaptation of more agricultural innovations. On the other hand, the effect of using agricultural credit was negative on the adaptation of more agricultural innovations.

Tarımsal üretimde yeni yöntem ve tekniklerin uygulanması, üretim faktörlerinin daha verimli ve etkin kullanılması için oldukça önemlidir. Bu çalışmada Van İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olan ve olmayan süt sığırcılığı işletmelerinde belirlenen bir takım tarımsal yeniliklerin kullanımı ve bu yeniliklerin kullanımına etki eden sosyo demografik faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ana materyalini, Van İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olan ve olmayan toplam 178 işletmeden toplanan anket verileri oluşturmaktadır. Çalışmada işletmelerin yenilikleri benimseme durumları düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 grupta incelenmiştir. İşletmelerin kullandığı yeniliklerin benimsemesine etki eden sosyo demografik faktörler Sıralı Probit Model ile analiz edilmiştir. Araştırmada işletmelerin %18.0’inin düşük, %53.9’unun orta ve %28.1’inin yüksek benimseme grubunda yer aldıkları belirlenmiştir. Model sonuçlarına göre, toplam gelir içinde süt sığırcılığının payının artması, süt sığırcılığı ile ilgili kursa katılma, tarım dışı gelire sahip olma, arazi genişliği, sağım öncesi ve sonrası meme temizliği yapma ve yararlanılan tarımsal destek sayısı değişkenlerinin daha fazla sayıda tarımsal yeniliğin uygulamasına pozitif, tarımsal kredi kullanımının ise negatif yönde etkilediği belirlenmiştir.