Âşık Seyrânî’nin ve Âşık Şenlik’in İptida Redifli Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme


Yılmaz B.

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), no.8, pp.815-822, 2022 (Peer-Reviewed Journal)