Domates Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığına (Fusarium oxysporum f.sp. radicis- lycopersici Jarvis & Shoemaker) Karşı Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) ve Salisilik Asit Uygulamalarının Domates (Solanum lycopersicum L. )’in Bazı Gelişim ve Verim Parametreleri ile Hastalık Şiddetine Etkisi


SAVUR O. B., Demir S.

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.203

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.203
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes