Yerel Yönetimler Perspektifinden Sürdürülebilir Turizm: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği


Creative Commons License

SELVİ M. S., Şahin S.

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.23-36, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

The objective of present research is to designate Sustainable Tourism perspectives of the Local Governments in Western BlackSea districts; Akçakoca, Seben, Amasra and Safranbolu. Main problem of current research revolves around the position local governments occupy and their attitude regarding this matter in addition to the kind of relationships they establish with local shareholders. In this research an interview form with open-ended questions appropriate to Semi-Structured Interview Method has been utilized. 2 local administrators could not be included in the interview. District-based findings have been combined to be evaluated and descriptively analyzed. Partial content analysis has been applied on certain implicit cases and expressions to allow a deeper analysis via additional probes. To sum up, such findings have been obtained from this research: Irrespective of scarce resources, local governments still maintain substructure works. Environmental-friendly construction plans that prioritize protection-use balance have been prepared. Cleaning, waste and recycling issues have been solved to a great extent. Growing organic agricultural products has been incented, local architecture and traditions have been kept alive. Nonetheless the number of beds is still below expectations and the problem of qualified labor force still exists. The problem related to promotion and marketing is still on the agenda. It is required that local people be continually trained and gained awareness. There exists a disparity between price and service quality amongst shopkeepers and food-beverage companies. NGOs fail to be effective enough on tourism. Despite all these findings, one limitation of this research is that it is restricted to Municipalities and District Governorships. Similar researches can be conducted for Central and Eastern BlackSea Regions as well and even be extended to various geographies in Turkey to allow a comparison amongst different territories.

Key words: Sustainable Tourism, Local Governments, Amasra, Akçakoca, Seben, Safranbolu.

Özet

Bu araştırmanın amacı Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki Akçakoca, Seben, Amasra ve Safranbolu ilçelerinin Yerel Yönetimlerinin Sürdürülebilir Turizme bakış açılarını belirlemektir. Bu çalışmada yerel yönetimlerin konunun neresinde ve nasıl yer aldıkları, yerel paydaşlarla konu hakkında ne gibi ilişkilerde bulundukları temel araştırma problemi durumundadır. Araştırmada Yarı Yapılandırılmış Mülakat Yöntemine uygun açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada 2 yerel yönetici ile görüşme yapılamamıştır. İlçe bazında elde edilen bulgular birleştirilerek değerlendirilmiş ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Açık olmayan bazı olay ve ifadeler üzerinde ek sondaların da yardımıyla derinlemesine gidilerek kısmi içerik analizi de uygulanmıştır. Araştırmada özetle şu sonuçlar elde edilmiştir: Yerel yönetimler kıt kaynaklara rağmen alt-yapı çalışmalarına devam etmektedirler. Koruma-kullanma dengesini gözeten çevreci yeni imar planları hazırlanmıştır. Temizlik, çöp ve geri dönüşüm sorunları önemli ölçüde çözülmüştür. Organik tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi özendirilmekte, yerel mimari ve gelenekler yaşatılmaktadır. Buna karşın yatak sayısı az ve nitelikli işgücü sorunu vardır. Tanıtım ve pazarlama sorunu vardır. Yerel toplumun sürekli eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Esnaflar ve yiyecek-içecek işletmeleri arasında fiyat-hizmet kalitesi dengesizliği vardır. STK’lar turizmde pek etkili değildir. Diğer yandan araştırma Belediyeler ve Kaymakamlıklarla sınırlandırılmıştır. Bu tür çalışmalar Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi için de yapılabilir; hatta Türkiye’nin değişik coğrafyalarında yapılıp sonuçlar karşılaştırılabilir.

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Yerel Yönetimler, Amasra, Akçakoca, Seben, Safranbolu.