KURGUSAL GERÇEK VE HALKBİLİMSEL GERÇEK ETKİLEŞİMİ


Eren M.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), cilt.4, sa.22, ss.4178-4198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 22
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
  • Sayfa Sayıları: ss.4178-4198

Özet

Bilim, felsefe, sanat gibi farklı insani etkinliklerin amaçlarından biri de insan veya topluma ait gerçekleri ifade etmektir. Bu alanlar, kendi inceleme nesnelerini kendine özgü yöntem ve araçlarla inceler. Sosyal bilimler, karmaşık toplumsal olguları inceler. İncelemelerin amacını gerçekliğin inşası çabası oluşturur. Teorik ve yöntemsel araçlara dayanan bu çaba kendine özgü bir dil ile ifade edilir. Edebiyat incelemecileri uzun bir süredir sözlü kültür ürünleri ile edebi eserlerin etkileşimine ilişkin araştırma yapmaktadırlar. Bu incelemelerin bir bölümünde sözlü kültür ürünlerinin edebi eserlere kaynaklık etmesi sorunu incelenmiştir. Araştırmaların bir kısmında ise etnografya ve sözlü kültüre ait verilerin edebi esere yansıması incelenmiştir. Kurgusal gerçeklik ile etnografik gerçekliğin örtüşüp örtüşmediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu makalede, kurgusal ve etnografik gerçeklik arasındaki ilişki Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider romanı örneğinde incelenmiştir. Biyografi, etnografi ve kurgunun bir metinde nasıl yer aldığı karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.