Doğrudan Yabancı Yatırımların Gelir Eşitsizliği Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği


Kanberoğlu Z., Arvas M. A.

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.3, no.7, pp.15-28, 2014 (Peer-Reviewed Journal)