Florozisli Ratların Böbrek Dokusunda Vit E ve Vit C Uygulamasının Nekrotik Yolağa Etkisi


Öner A. C.

5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Elazığ, Turkey, 18 - 19 December 2020, pp.934

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.934
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışma, flor metabolizmasında yer alan ve toksikasyondan etkilenen böbrek dokusunda hücre hasarı ve bu mekanizmaların önlenmesinde, vit C ve Vit E uygulamalarının nekrotik genler üzerine rolünün araştırılması amacıyla planlandı.

Materyal Metod: Altı gruba ayrılan deneklerden çalışma sonunda steril ortamda, yaklaşık 200 mg böbrek dokusu alındı. Alınan dokulardan total m-RNA elde edildikten sonra c-DNA’ya dönüştürüldü. Elde edilen nekrotik genlerin (RİPK1 Ve RİPK3) ölçümü Real time-PCR cihazı ile analiz edilerek gruplar arasındaki farklılık azalış ve artış (fold changes) kat
sayısı ile karşılaştırılıp kontrol genine göre; nekrotik (RIPK 1, RIPK3) hedef genlerinin ekspresyon seviyeleri belirlendi. Bulgular: Florozis ile nekrotik gen expresyonun tetiklendiği ve gen düzeylerinin kontrole göre 6,7 kat arttığı tedavi için verilen vitaminlerin artan RIPK1 ve RIPK3 düzeylerini tek başlarına azalttığı ancak kombine kullanımda ise artış oranında azaltarak kontrole yakın bir düşüş sağladığı tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmada, NaF’tan kaynaklı hücre ölümünde nekrotik genlerde gen expresyon artışı şekillendiği, vit E+C kombinasyonu ile down regülasyonu sağlandığı ve netice olarak tedavide uygulamanın başarılı olabileceği söylenebilir  

Amaç: Bu çalışma, flor metabolizmasında yer alan ve toksikasyondan etkilenen böbrek dokusunda hücre hasarı ve bu mekanizmaların önlenmesinde, vit C ve Vit E uygulamalarının nekrotik genler üzerine rolünün araştırılması amacıyla planlandı.

Materyal Metod: Altı gruba ayrılan deneklerden çalışma sonunda steril ortamda, yaklaşık 200 mg böbrek dokusu alındı. Alınan dokulardan total m-RNA elde edildikten sonra c-DNA’ya dönüştürüldü. Elde edilen nekrotik genlerin (RİPK1 Ve RİPK3) ölçümü Real time-PCR cihazı ile analiz edilerek gruplar arasındaki farklılık azalış ve artış (fold changes) kat
sayısı ile karşılaştırılıp kontrol genine göre; nekrotik (RIPK 1, RIPK3) hedef genlerinin ekspresyon seviyeleri belirlendi. Bulgular: Florozis ile nekrotik gen expresyonun tetiklendiği ve gen düzeylerinin kontrole göre 6,7 kat arttığı tedavi için verilen vitaminlerin artan RIPK1 ve RIPK3 düzeylerini tek başlarına azalttığı ancak kombine kullanımda ise artış oranında azaltarak kontrole yakın bir düşüş sağladığı tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmada, NaF’tan kaynaklı hücre ölümünde nekrotik genlerde gen expresyon artışı şekillendiği, vit E+C kombinasyonu ile down regülasyonu sağlandığı ve netice olarak tedavide uygulamanın başarılı olabileceği söylenebilir