Stolbur and Clover Proliferation Phytoplasma Infections in Tomato from Bingöl Province, Turkey


Creative Commons License

Güller A., Usta M.

TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES, vol.7, no.4, pp.855-866, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Phytoplasma-type symptoms were noted in tomato (Lycopersicum esculentum L.) in Bingöl province of
Turkey. The remarkable symptoms include witch’s broom, rosetting, purple curled and crispy leaves, small
leaves in the upper branches and excessively elongated calyx. Genomic DNA isolation was performed to
identify possible pathogens from the leaves of 11 plants with and without symptom. In the Nested-PCR test
performed using universal primer sets, DNA bands of approximately 1200 bp size were obtained in 4 of 11
samples. Randomly chosen two DNA bands primed R16F2n/R16R2 were cloned into an appropriate plasmid
vector to further characterizations. The recombinant plasmid DNAs purified were sequenced in both directions.
Molecular assays of the 16S rRNA sequence confirmed the existence of the “
Canditatus Phytoplasma solani”
(16SrXII-A group) (similarity coefficient 1.00) (Accession no: MT279680) and the “
Canditatus Phytoplasma
trifolii” (16SrVI-A group) (similarity coefficient 1.00) (Accession no: MT279852) in the infected tomato samples.
The isolates associated with tomato-phytoplasma were named as ‘Bingöl D11’ and ‘Bingöl D90’ isolates,
respectively. The phylogenetic dendrogram created also confirmed where both pathogens belong.
This current paper is documented in the first record of “
Ca. P. solani” (16SrXII-A) and “Ca. P. trifolii”
(16SrVI-A) in naturally diseased tomato in Bingöl of Turkey.

Bingöl ilinde yetiştiriciliği yapılan domates (Lycopersicum esculentum L.) tarlalarında fitoplazma benzeri
belirtiler dikkat çekmiştir. Dikkat çeken belirtiler arasında cadı süpürgesi, rozetleme, mor renkli kıvrılmış ve
gevrek yapraklar, üst dallarda küçük yapraklılık ve aşırı uzamış kaliks yer almaktadır. Simptomlu ve simptomsuz
toplam 11 bitkinin yapraklarından muhtemel patojeni belirleyebilmek için genomik DNA izolasyonu yapılmıştır.
Üniversal primer setleri kullanılarak gerçekleştirilen Nested-PCR testlerinde, 11 örneğin 4’ünde yaklaşık 1200 bp
büyüklüğünde DNA bantları elde edilmiştir. R16F2n/R16R2 primerleri ile bant veren örneklerden rastgele ikisi
seçilerek uygun bir plasmid vektörde klonlanmıştır. Saflaştırılan rekombinant plasmid DNA’sı çift yönlü olarak
dizilenmiştir. 16S rDNA dizisinin moleküler analizleri, infekteli domates örneklerinde ‘
Canditatus Phytoplasma
solani’ (16SrXII-A grup) (benzerlik katsayısı 1.00) (Ulaşım no: MT279680) ve ‘
Canditatus Phytoplasma
trifolii’(16SrVI-A grup) (benzerlik katsayısı 1.00) (Ulaşım no: MT279852) doğrulamıştır. Domates örneklerindeki
fitoplazma izolatları ‘Bingöl D11’ ve ‘Bingöl D90’ olarak isimlendirilmiştir. Oluşturulan filogenetik dendrogram
da her iki patojenin ait olduğu yeri doğrulamıştır.
Mevcut bu çalışma Bingöl ilinde domatesi doğal olarak enfekte eden “Ca. P. solani”(16SrXII-A) ve “Ca.
P. trifolii”(16SrVI-A) nin ilk raporudur.