COVID-19 KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERİN AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN ANALİZİ


Creative Commons License

Azimli Çilingir G.

in: COVID-19 DÖNEMİNDE İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞMALARI, Dr. Cafer Şafak EYELDr. Öğr. Üyesi Serkan GÜN, Editor, iksad , Ankara, pp.3-26, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: iksad
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.3-26
  • Editors: Dr. Cafer Şafak EYELDr. Öğr. Üyesi Serkan GÜN, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Salgın hastalıkların insanlığın tarihi kadar eski bir mazisi olduğu söylenebilir. Bu nedenledir ki, insan topluluklarının aralarındaki ilişkilerle birlikte kendine yeni yayılma sahaları sağlayan salgın hastalıklar, daha önce hiç ortaya çıkmadıkları sahalarda çok fazla insanın ölümüne sebep olarak güçlü devletlerin güçlerini kaybetmelerine sebebiyet vermiştir(Yılmaz, 2017:27). Tarihte özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana tifüs, sıtma, kolera, veba, frengi ve verem gibi birçok salgın ve bulaşıcı hastalıkla mücadele edildiği ve bu hastalıklar nedeniyle yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi bunun göstergesidir.

Büyük çaplı salgınların kendisi bir afet halini alabilir ya da yaşanan afetlerin sonucunda da salgınlar görülebilir. Ülkemizde bu zamana kadar yaşanan afetlerde, deprem kuşağında yer alan bir ülke olması nedeniyle özellikle yaşanan depremlerden ya da taşkın ve sellerden sonra, karşılaşılan sıkıntılardan biri olan salgın hastalık durumunun, şu anda hem ülkemiz hem de tüm dünyanın mücadele ettiği bir afet halini alması söz konusudur. Covıd-19 olarak adlandırılan ve bir anda tüm dünyanın gündemine oturarak çok sayıda insanın ölümüne neden olan salgınla birlikte olağanüstü tedbirlerin alınması da kaçınılmaz olmuştur. 

İnsanlık tarihi boyunca, başta deprem olmak üzere, büyük çaplı yangınlar, kuraklık ve aşırı yağışların neden olduğu su baskınları gibi doğa kaynaklı afetlerin yanı sıra “salgın hastalıklar” da insan ölümleriyle sonuçlanan önemli sebeplerden biri olmuştur. Çok az bir zaman zarfında yayılıp, milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgın hastalıklar, tarihte neredeyse imparatorlukların yıkılmasına, orduların yok olmasına ve son olarak insan topluluklarının ruhsal durumlarında onarması güç yaraların açılmasına neden olmuştur.

Bu çalışmada; öncelikle, afet olarak adlandırılan covıd-19 salgın hastalığı kapsamında ülkemizde alınan tedbirler üzerinde durulacaktır. Ardından, alınan tedbirlerin afet yönetimi açısından, hem risk hem de kriz yönetimi bağlamında analizi yapılacaktır. Sonuç kısmında ise, konuya ilişkin değerlendirme ve önerilere yer verilecektir.