Bazı OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimine Yönelim Üzerine Ampirik Bir Çalışma


Altun Y., İşleyen Ş.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.22, no.3, pp.1577-1590, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1577-1590

Abstract

Electricity is one of today's greatest energy types. Electricity, which has a large market area all over the world, is also an important source of economic development of the countries. Countries rich in oil or underground resources have not had much trouble in supplying electricity. Countries that are poor in terms of underground resources have either imported this energy or have searched for different sources of electricity to meet their electricity needs. In the early periods oil was a trend to energy production from coal due to uncertainties in the oil market in later periods. The aim of this work is to investigate the reasons why some OECD countries that produce electricity from coal are turning to renewable energy generation over time, and to analyze the situation of these OECD countries. For this purpose, electricity generation from coal and renewable energies belonging to the countries for years has been obtained from the World Bank databases website and analyzed with graphs.

Elektrik, günümüzün en büyük enerji türlerinden biridir. Dünya genelinde büyük bir pazar alanına sahip olan elektrik aynı zamanda ülkelerin ekonomik kalkınması içinde önemli bir kaynaktır. Petrol veya yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ülkeler elektrik enerjisi tedarik etme konusunda fazla sorun yaşamamışlardır. Yeraltı kaynakları bakımından fakir olan ülkeler ise, elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ya bu enerjiyi ithal etmiş ya da elektrik enerjisini üretmek için farklı kaynak arayışları içine girmişlerdir. İlk dönemlerde petrol, sonraki süreçlerde petrol piyasasında oluşan belirsizliklerden dolayı kömürden enerji üretimine bir eğilim olmuştur. Bu çalışmanın amacı kömürden elektrik üreten bazı OECD ülkelerinin zamanla yenilenebilir enerjiden elektrik üretimine yönelmelerinin nedenlerini araştırmak ve bu OECD ülkelerinin söz konusu alan ile ilgili durumlarını analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda yıllara göre ülkelere ait kömürden ve yenilenebilir enerjilerden elektrik üretme verileri WorldBank databases web sitesinden temin edilip, grafiklerle gösterilerek analizi yapılmıştır.