RİJİTLİK MERKEZİ HESAP YAKLAŞIMLARININ FAKLILIKLARI


Korkut F., Aksoy E., Erdil B.

KARADENİZ 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Batumi, Georgia, 13 - 15 October 2023, pp.219-226

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Batumi
  • Country: Georgia
  • Page Numbers: pp.219-226
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Deprem yüklemeleri altında betonarme binaların davranışını olumsuz etkileyen en önemli

faktörlerden biri de kat seviyesinde gözlenen burulma olayıdır. Burulma rijitlik merkezinin

kütle merkezinden uzak olduğu durumda önemli olmakta ve düşey taşıyıcı elemanlarda ilave

kesme kuvveti zorlamalarına sebep olmaktadır. Bu ilave zorlamalar sebebi ile binaların

özellikle dış çerçevelerindeki elemanlarda ön görülemeyen hasarlar meydana gelmektedir.

Dolayısıyla rijitlik merkezinin konumu ve ilave kesme kuvvetlerinin büyüklüğünün gerçeğe

yakın olarak hesaplanması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada inşaat mühendisliği

uygulamalarında sıklıkla kullanılan Sta4CAD, ProtaStructure, ideCAD ve ETABS

programlarının kullandığı rijitlik merkezi hesap yöntemleri ile TBDY2018’de belirtilen

yöntemin ne kadar farklı sonuçlar verdiği araştırılmaktadır. Araştırma kapsamında 2 adet

simetrik bina ve üç adet asimetrik bina 3 boyutlu olarak ilgili programlar ile modellenmiş ve

rijitlik merkezi hesaplanmıştır. Yapılan analizler neticesinde simetrik binalarda bütün

yaklaşımların rijitlik merkezini benzer noktalarda hesapladığı, asimetrik binalarda ise rijitlik

merkezi konumlarında önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir.