Geleneksel olmayan para politikası uygulamaları döneminde Dolar-TL'nin volatilite dinamiklerinin incelenmesi: Asimetrik stokastik volatilite modeline dayalı analizler


Büberkökü Ö.

İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya, vol.13, pp.1-17, 2020 (Peer-Reviewed Journal)