Göynük Armut Çeşidinin Agromorfolojik Özellikleri


Bak T., Güler E., Karadeniz T., Kurt H.

IV. Uluslararası Tarım Kongresi, Bolu, Turkey, 14 - 16 December 2021, pp.145-151

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-151
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Bu çalışma, Bolu ili Göynük ilçesinde yetişen Göynük Armudu’nun agromorfolojik özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Yörede fındık, ceviz, ayva, kiraz, armut gibi birçok meyve türü yetişmektedir. Bu meyvelerin bazıları kültür çeşidi iken bazılan ise mahalli çeşit olarak kalmıştır. Yörede Göynük armudu sevilerek ve beğenilerek tüketilen mahalli bir çeşittir. Göynük ilçesi Hacı Mahmut köyü ve çevresinde yetişen mahalli Göynük armut çeşidinden alman meyve örneklerinde pomolojik analizler yapılarak, bu çeşidin tanıtılmasına çalışılmıştır. Buna göre, Göynük armut çeşidinin ortalama meyve ağırlığı 81.16 g, suda eriyebilen kuru madde miktarı (ŞÇKM) % 14.25, pH 5.47 ve titre edilebilir asitlik %0.07 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada, Göynük armudunun meyve özelliklerinin standart armut çeşitleri ile yarışabilecek nitelikte olduğu, ileride yapılacak çalışmalarla standart armut çeşitlerimiz arasında yer alacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Göynük Armudu, Yerel çeşit, Göynük

Argomorfolojik Proporties of The Göynük Pear