Hamdani Koyunlarında Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması


Bildik A., Yur F., BELGE F., Değer Y., Dede S.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), vol.13, no.1, pp.17-21, 1997 (Scopus)