21. Yüzyıl Becerilerinde Yer Alan Teknoloji Vurgusu ve Fen Öğretimi


Günbatar M. S.

in: Fen Öğretiminde Teknoloji Eğilimleri, Hüseyin ARTUN,Sevgi AYDIN-GÜNBATAR,Mustafa Serkan GÜNBATAR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.48-65, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Pegem Akademi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.48-65
  • Editors: Hüseyin ARTUN,Sevgi AYDIN-GÜNBATAR,Mustafa Serkan GÜNBATAR, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu bölümde ilk olarak eğitim politikaları geliştirmek için küresel düzeyde çalışmalar yürüten bir kurum olan P21 (Partnership for 21st century learning)’in 21. yy öğrenenleri için ortaya koymuş olduğu çerçeve incelenmiştir. Bu çerçeve destekleyici unsurlar ve öğrenme çıktılarından oluşmaktadır. Destekleyici unsurlar (1)Standartlar ve ölçümler, (2)Öğretim programı ve öğretim, (3)Mesleki gelişim, (4)Öğrenme ortamları şeklinde ifade edilebilir. Bu unsurlar öğrencilere destek olabilecek şekilde sunulabilirse, günümüz dünyasına daha iyi hazırlanabilirler. 21. yy öğrenme çıktıları ise (1)Yaşam ve kariyer becerileri, (2)Öğrenme ve yenilik becerileri, (3)Temel konular ve 21. yy temaları, (4) Bilgi, medya ve teknoloji becerileri şeklinde dört kategori altında değerlendirilebilir. Ortaya konan bu çerçevede yer alan tüm unsurların doğrudan veya dolaylı olarak teknoloji ile ilintili olduğu görülebilir. Bu noktada Türkçe olarak Bilgi-işlemsel düşünme (BİD) becerileri olarak ifade edilebilecek beceri serisi akla gelmektedir. BİD, tanımı konusunda tam bir fikir birliği olmamakla beraber basit şekilde teknolojiden faydalanarak çözüm üretmeyi kapsayan bir beceri serisi olarak düşünülebilir. Dünyaya geldiği günden itibaren teknolojiyle büyüyen ve bu dijital dili anadili gibi kullanan bireyler için dijital yerli terimi sıklıkla kullanılmaktadır. Bunların teknolojik dilini sonradan öğrenen bireylere ise dijital göçmen denilebilir. Eşzamanlıolarak birçok işlemi yapabilen, hızlı şekilde bilgiye ulaşmaya alışkın, ciddi işlerden ziyade eğlenerek yapacakları işleri tercih eden dijital yerlilerin yer aldığı öğretim ortamlarında da oyunlaştırmaların olması gereklidir. Lego MindStorm, mBot ve ardunio gibi robotik yapı setleri ile kurgulanan öğretim ortamlarında dijital yerliler eğlenceli şekilde bir şeyler öğrenebilir, ürünler ortaya koyabilirler. Farklı disiplinleri bir araya getirerek etkinlik temelli uygulamalara dayanan Fe-TeMM etkinliklerinde robotik yapı setlerinden faydalanılmasıyla günümüz öğrencileri (dijital yerli de denilebilir) için uygun öğrenme ortamları tasarlanabilir. Alan yazında yer alan FeTeMM uygulamalarını analiz eden ve bu alanda çalışmaları olan kimselerle görüşmeler yapan Weintrop ve diğer (2016), Matematik ve Fen Bilimlerinde BİD taksonomisini ortaya koymuşlardır. Taksonomi durumu öğrenci yeterlilikleri açısından ele almaktadır. (1)Veri uygulamaları, (2)Modelleme ve benzetim uygulamaları, (3) Bilgi-işlemsel problem çözmenin uygulama boyutu, (4)Sistematik düşünmeyi uygulama şeklinde dört ana boyut belirlemişlerdir. Bu taksonomi FeTeMM uygulamalarını BİD becerileri açısından inceleyecek araştırmacılar için yol gösterici bir özelliğe sahiptir.