Mineralogical-Petrographical and Geochemical Properties of the Volcanic Rocks Surrounding Şekerbulak (Diyadin-Ağrı)


Creative Commons License

Açlan M., Turgut İ. K.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.32, no.4, pp.163-174, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.163-174

Abstract

This study is about the mineralogical, petrographic and geochemical investigation of the volcanic rocks around Şekerbulak that is about 40 km southeast of Ağrı province. Plutonic and volcanic rocks are observed in the region. The plutonic units which is called as Taşlıçay Granitoid are in tonalite, granodiorite, monzogranite and granite composition. Volcanic units consist of the Yeltepe Trachyandesite and Yuva Riyoliti. These units exhibit subalkaline, calcalkaline, high K series and shoshonitic features. In addition, they exhibit enrichment in light rare earth elements (LREE) and large ion lithophile elements (LILE). This enrichment is indicative of crustal contamination.

Bu çalışma, Ağrı İlinin yaklaşık 40 km güneydoğusunda yer alan Şekerbulak dolaylarında yüzeyleyen volkanik kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesini konu almaktadır. Bölgede plütonik ve volkanik birimler gözlenmektedir. Plütonik birimleri tonalit, granodiyorit, monzogranit ve granit türü kayaçlarda oluşan ve Taşlıçay Granitoidi olarak tanımlanan granitoidler temsil etmektedir. Volkanik birimler ise Yeltepe Trakiandeziti ve Yuva Riyoliti’dir. Bu birimler subalkali, kalkalkali, yüksek K’lu seri ve şoşonitik özellik sergilerler. Buna ek olarak hafif nadir toprak elementleri (LREE) ve iri katyonlu litofil elementler (LILE) açısından zenginleşme gösterirler. Bu zenginleşme kabuksal kirlenmeyi işaret etmektedir.