The Effect of Poverty on Family Order in The Novels Germinal and Sevgili Arsız Ölüm


Creative Commons License

Solmaz M.

Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.9, no.88, pp.2138-2142, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In some societies, the individual who meets the minimum needs is not considered poor, while in some societies, the individual who cannot meet the needs such as entertainment and travel, other than their essential needs, can be considered poor. Thus, poverty emerges as a phenomenon with different definitions. Poverty can sometimes cause a social change powerful enough to change the destiny of a nation, as in the French revolution of 1789. Sometimes it continues to exist as a bleeding wound of society. But poverty, after a certain point, usually causes changes in the character of the individual. The fact that a person cannot meet his usual needs can reveal deep effects on his personality structure.

We will deal with this comparatively in the novels Germinal and Sevgili Arsız Ölüm that we will examine. first novel; 'Germinal' is a novel by the French writer Emile Zola, inspired by a true story, about a social structure in which the people were oppressed, the family institution collapsed, and corruption was seen due to the turmoil in the French economy in the 19th century. The novel, which made a lot of noise at the time it was written; shows with striking examples how the coal enterprises in the northern region of the country and accordingly the mine workers struggle to survive between wealth and poverty, and how the family structure is affected by this. It is important that the employers lead a luxurious life, while the mine workers work under difficult conditions by making many concessions about their stomach and their families, and that the damages in the mine come to the fore without even considering the dead workers, in terms of showing how humanity died. The other one is the novel "Sevgili Arsız Ölüm", written by Latife Tekin, one of the contemporary writers of Turkish literature, by approaching the events with a different style. In the novel, it is shown what kind of changes can happen in the family structure as a result of the loss of economic power of a family who migrated from the village to the city.

Kimi toplumlarda asgari ihtiyaçlarını karşılayan birey yoksul olarak görülmezken, bazı toplumlarda, zorunlu ihtiyaçları dışında kalan eğlence, seyahat etme gibi gereksinimlerini karşılayamayan birey yoksul kabul edilebilmektedir. Böylece yoksulluk, farklı tanımları yapılan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk bazen, 1789 Fransız devriminde olduğu gibi, bir milletin kaderini değiştirecek güçte toplumsal bir değişime neden olabilir. Bazen de toplumun kanayan bir yarası olarak varlığını sürdürmeye devam eder. Ancak yoksulluk, belli bir noktadan sonra, genellikle, bireyin karakteri üzerinde değişimlere neden olur. İnsanın alışageldiği ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesi, kişilik yapısı üzerinde derin etkileri ortaya çıkarabilir.

İnceleyeceğimiz Germinal ve Sevgili Arsız Ölüm romanlarında bunu karşılaştırmalı olarak ele alacağız. İlk roman; Fransız yazar Emile Zola‟nın, genel olarak, 19. yüzyıl Fransız ekonomisindeki çalkantılardan dolayı halkın ezildiği, aile kurumunun çöktüğü, yozlaşmanın görüldüğü bir toplumsal yapıyı, gerçek bir hikayeden esinlenerek kaleme aldığı „Germinal‟ adlı romandır. Yazıldığı dönemde çok ses getiren roman; ülkenin kuzey bölgesinde bulunan kömür işletmelerinin ve buna bağlı olarak maden işçilerinin varlık ile yokluk arasında yaşam mücadelesi vermelerini, aile yapısının bundan nasıl etkilendiğini çarpıcı örneklerle gösterir. Maden işçilerinin zor koşullar altında karın tokluğuna ve aileleri ile ilgili birçok taviz vererek çalışırken işverenlerin şatafatlı bir yaşam sürmesi, ölen işçilerin dikkate bile alınmadan madendeki zararların ön plana çıkması insanlığın nasıl öldüğünü göstermesi açısından önemlidir. Diğeri ise, Türk edebiyatının günümüz yazarlarından Latife Tekin‟in olaylara farklı bir uslupla yaklaşarak yazdığı „Sevgili Arsız Ölüm‟ adlı romanıdır. Romanda, köyden kente göç eden bir ailenin ekonomik gücünü kaybetmesi sonucu aile yapısında ne gibi değişiklikler olabileceği gösterilir.