Lisansüstü Eğitim Programlarındaki Sorunlar: Nitelik Açısından Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Bulut K. , Çiftçi Ö.

Lisansüstü Eğitim Forumu, Van, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2018, ss.25

  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.25

Özet

Lisansüstü eğitim öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmak (yüksek lisans); öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak (doktora)tır (YÖK, 1996).

Literatür taramasına dayanan bu çalışmada lisansüstü eğitimin belli alanlarda nitelik açısından sorunlarını dile getirilmeye çalışılmıştır. Bu sorunların giderilmesine yönelik olarak lisansüstü eğitim için öncelikle yükseköğretim kurumlarımızın niteliğinin arttırılması gerekir. Bunun için de teçhizat açısından yetersiz olan kurumlarımızın bu eksiğinin giderilmesi, kütüphane, veri tabanları gibi olmazsa olmazların ihtiyaç ölçüsünde iyileştirilmesi gerekir.

Enstitülerimizin hem idari açıdan hem de akademik açıdan gerekli hassasiyeti göstermesi, bu yönde çalışmada dile getirilen eksikliklerini tamamlaması gerekir.

Enstitülerin, lisansüstü eğitimlerini bağımsız olarak yapabilecekleri şekilde, fiziki açıdan yeterli hale getirilmesi gerekir. Bilim üreten mekânlar olarak lisansüstü eğitim yapılan yerler her zaman ışığı yanan, bacası tüten konumunda olmalıdır.

Lisansüstü eğitim öğrencilerine danışmanlık hizmeti veren öğretim elemanlarının, bu konuda daha hassas davranmaları gerekir.

Ders ve ders içeriklerinin ihtiyacı karşılayacak ve bilim adamı yetiştirecek nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.

Etkileşimi artırmak için farklı üniversitelerden akademisyenlerin bazı dersleri ya da bazı programları beraber yürütmeleri sağlanabilir. Ama bunun, ortak programların birçoğunda yapıldığı gibi sadece lisansüstü eğitim vermek için bir prosedürden ibaret kalmaması gerekir.

Öğrencilerin bu zorlu süreci başarıyla ve yıpranmadan aşması için özendirici bir yaklaşım içinde olunmalıdır. Özellikle tez yazım aşamasında tez danışmanlarının öğrencilerine sadece bilimsel bir danışman değil, moral ve motivasyonunu diri tutmak için bazen bir öğretmen, bazen deneyimlerini paylaşan bir büyük, her zaman başvurabileceği bir bilgi kaynağı, daima örnek bir akademik kişilik olmalıdır.