KRİPTO PARA PİYASALARINA DAYALI STATİK VE DİNAMİK PORTFÖY OPTİMİZASYON ANALİZLERİ


Büberkökü Ö., Kızıldere C.

Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.12, pp.1-22, 2022 (Peer-Reviewed Journal)