IDENTITY IN TONI MORRISON’S BELOVED AND THE BLUEST EYE


Creative Commons License

Edis Z.

The Journal of Social Sciences Institue, no.43, pp.93-103, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: The Journal of Social Sciences Institue
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.93-103
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Toni Morrison as an African American novelist, throughout her works,
portrays the trials and tribulations of the black community in the United States. In
her novels, Morrison pays attention to the issues, which has related to the black
community such as slavery, racial discrimination, marginalization, racism, and
identity. Among these issues, the identity issue has been one of the major problems
that African-Americans have encountered. Some white Americans regard Blackness
as a state of poverty and ugliness. Morrison is an African-American. Therefore,
most of the works in these issues always has intrigued the attention of her.
In The Bluest Eye, Morrison depicts the life of an African-American family. She
mainly focuses on a young girl of a family named Pecola Breedlove. Pecola constantly
called ugly and mocked due to the color of her skin. Therefore, she feels
frustrated and neglected by her surroundings. Therefore, she desires to have blue
eyes and searches for her identity. Because she believes that getting, blue-eyes
would make her more beautiful. On the other hand, in Beloved, Morrison portrays
the life of a female slave named Sethe. After many sacrifices, Sethe manages to escape
slavery but it leaves horrific impacts on her. Throughout the novel, Morrison
uses different characters to demonstrate the hardships of the black community in
the United States. In addition to this, she criticizes slavery system as it has affected
the identity of the black community. This article aims to investigate the life of the
main characters in the aforementioned novels and discuss their quest for identity
due to the white dominant culture that surrounds them. It will also portray the
devastating consequences of slavery on the black community.
Keywords: black literature, slavery, identity, Beloved, The Bluest

Afrikalı Amerikalı romancı olan Toni Morrison, tüm çalışmalarında siyahilerin
Birleşik Devletler’de yaşadığı çileleri anlatmaktadır. Morrison romanlarında
kölelik, ırk ayrımcılığı, marjinalleşme, ırkçılık ve kimlik gibi konulara dikkat
çekmektedir. Kimlik sorunu, Afrikalı-Amerikalılar’ın karşılaştığı en büyük sorunlardan
biri olmuştur. Bazı Beyaz-Amerikalılar Siyah tenliği yoksulluk ve çirkinlik
olarak görürler. Morrison’un Afrikalı-Amerikalı yazar olması sebebiyle eserlerinin
çoğunda bu konulara ilgi göstermiştir. The Bluest Eye’da Morrison, bir Afro-
Amerikan ailesinin hayatını tasvir etmektedir. Morrison eserde, ailenin Pecola
Breedlove adlı genç kızına odaklanmaktadır. Pecola ile çirkinliğinden ve derisinin
renginden dolayı alay edilir. Bunun neticesi olarak, sinirlidir ve kendisini ihmal
edilmiş hisseder. Bu sebeple, mavi gözlere sahip olmayı ve gerçek kimliğini aramayı
istemektedir. Çünkü mavi gözlere sahip olmanın onu daha güzel yapacağına
inanmaktadır. Öte yandan, Beloved’de Morrison, Sethe adında bir dişi kölenin hayatını
anlatır. Birçok fedakarlıktan sonra, Sethe kölelikten kaçmayı başarır ama bu
kaçış onun üzerinde korkunç etkiler yaratır. Roman boyunca, Morrison, Birleşik
Devletler’deki siyah topluluğun yaşadığı zorlukları anlatmak için farklı karakterler
kullanır. Buna ilave olarak, siyah topluluğun kimliğini etkilediği için kölelik
sistemini eleştirmektedir. Bu makale, söz konusu romanlardaki ana karakterlerin
hayatlarını incelemeyi ve onları çevreleyen beyaz baskın kültür nedeniyle kimlik
arayışlarını tartışmayı amaçlamaktadır. Ayrıca köleliğin siyah toplumdaki yıkıcı
sonuçlarını da tartışacaktır.
Anahtar Kelimeler: siyah edebiyat, kölelik, kimlik, Beloved, The Bluest