Problems and Solution Suggestions of Wastewater Treatment Plants


Kınık Z., Aykaç Z.

TÜRK HİDROLİK DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.59-65, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: TÜRK HİDROLİK DERGİSİ
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.59-65

Abstract

Today, residential areas are growing rapidly and developing with technology. Establishment of wastewater treatment facilities has an important place in urbanization. Determining the location of these facilities, reducing the possible damage of wastewater to the environment and solving the problems encountered in these facilities are an important factor in terms of livability of cities. When the causes of the problems encountered in the treatment plants are examined, it is observed that this situation is sometimes caused by errors in the project phase and sometimes from operational errors. Due to the mistakes made during the project, construction and operation phases of the treatment facilities, the desired effluent qualities are sometimes not achieved or the operating costs may be higher than expected. Therefore, it has become an important issue to determine and develop the issues that need to be considered during both the project phase and the operation phase. In this study, the problems encountered in wastewater treatment plants were mentioned and information about the solution methods and suggestions obtained as a result of the researches was tried to be conveyed. It is hoped that the recommendations made here will be used as preliminary information for future treatment facilities.

Günümüzde yerleşim alanları hızlı bir şekilde büyümekte ve teknoloji ile birlikte gelişmektedir. Atıksu arıtma tesislerinin kurulması da şehirleşmede önemli bir yere sahiptir. Bu tesislerin yerlerinin belirlenmesi, atıksuların çevreye olası zararlarının azaltması ve bu tesislerde karşılaşılan problemlerin çözüme ulaştırılması şehir yaşanırlığı açısında önemli bir faktördür. Arıtma tesislerinde karşılaşılan problemlerin sebepleri incelendiğinde bu durumun bazen proje aşamasındaki hatalardan bazen de işletme hatalarından kaynaklandığı gözlenmektedir. Arıtma tesislerinin projelendirme, inşa ve işletme aşamalarında yapılan hatalar nedeniyle, bazen istenilen çıkış suyu kaliteleri elde edilememekte veya işletme maliyetleri beklenenden fazla olabilmektedir. Bundan dolayı gerek proje aşaması gerekse işletme aşamasında dikkat edilmesi gereken hususların belirlenmesi ve geliştirilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada atıksu arıtma tesislerinde karşılaşılan problemlere değinilmiş ve yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen çözüm yöntemleri ve önerileri hakkındaki bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. Burada çıkarılan önerilerin bundan sonra yapılacak veya yapılmakta olan arıtma tesisleri için ön bilgi olarak kullanılması temenni edilmektedir.