Fromm’un Yabancılaşma Kuramı Perspektifinden Haneke Sinemasındaki Yabancılaşmış Karakterlerin Analizi: ‘7. Kıta’


Ertaylan A.

ASOS JOURNAL, no.77, pp.123-141, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: ASOS JOURNAL
  • Page Numbers: pp.123-141
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Sosyal bilimlere ilişkin metinlerde sıkça karşılaşılan ve genellikle iletişimsizlik ve yalnızlık gibi olgular ile ilişkilendirilen yabancılaşma kavramı, litaratürde sadece bir kavram olmanın ötesinde kuramsal bir alt yapıya işaret etmektedir. Bu kuramsal alt yapının dışarıda bırakılması, yabancılaşmayı ortaya çıkaran toplumsal bağlamın gözden kaçırılması, dolayısıyla olgunun ideolojik boyutunun gizlenmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Yabancılaşma olgusunun sinema metinlerindeki temsiliyetine ilişkin çok fazla çalışmanın olmaması, olanların ise yukarıda açıklanan genel bir perspektif içerisinde ele alınmış olması, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Erich Fromm’un yabancılaşma kuramı temelinde yapılacak film incelemesinde elde edilen verilerin, olgunun sinemadaki temsiliyetinde ideolojik boyutun deşifre edilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmada bu amaçla incelenecek film, Michael Haneke’nin ‘7. Kıta’ (Der siebente kontinent-1989) isimli filmidir. Filmin, Fromm’un yabancılaşma analizi ile uyumlu olduğunun düşünülmesi, çalışmanın teori ve temsil arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından önemli görülmüştür. Kullanılacak yöntem, niteliksel içerik analizidir ve elde edilen veriler biçim ve içerik açısından değerlendirilerek sözü edilen kuram çerçevesinde eleştirel bir perspektif ile yorumlanacaktır. Anahtar kelimeler: Yabancılaşma, Erich Fromm, , Michael Haneke, 7. Kıta