Nüks Anal Fistül Nedeniyle Opere Edilen Olguların Klinik Özelliklerinin ve Cerrahi Takiplerinin Değerlendirilmesi


KALAYCI T., YENİ M., BİNİCİ S., DAĞTEKİN E., ŞENTÜRK E., İLİKLERDEN Ü. H., ...More

2. ULUSAL KOLO-PROKTOLOJİ & STOMA -TERAPİ KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 September 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes