Hikayelendirme Yöntemi ile Desteklenen Argümantasyon Temelli Eğitim Kapsamında Öğretilen Sosyo Bilimsel Konuların 8. Sınıf Öğrencilerinin, Eleştirel Düşünme Becerilerine, Fene Karşı Tutumlarına ve Argümantasyon Seviyelerinin Gelişimlerine Olan Etkisinin İncelenmesi


Arslan G., Tüysüz M.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.12, no.1, pp.104-118, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier