TÜRK HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI VE TOPRAK


Eren M.

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.67

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Sivas
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.67

Özet

Toprak, insanoğlunun kültürel yaşamı ile ilgili çok çeşitli boyutlara sahip unsurlardandır. Dinsel ve mitolojik kaynaklarda insan türünün ana yapı malzemesi olarak nitelendirilen toprak, tarih boyunca büyü ve din kaynaklı ritüel uygulamaların malzemesi olarak kullanılmıştır.  

Halk yaşamının önemli dönüm noktalarını içeren “Geçiş dönemleri” ile ilintili ritüellerde, halk inançlarında, bu inançlarla bağıntılı pratiklerde, halk hekimliği uygulamalarında, halk sanatının sözlü ürünlerinde toprak sıklıkla kullanılmıştır.

Toprak bir şifa unsuru olarak halk hekimliğinde yoğun olarak kullanılmıştır. Fiziksel ve ruhsal hastalıkların tedavisinde toprak kullanımı Anadolu’da oldukça yaygındır. Deri ile ilgili hastalıklar, şişlikler, kısırlık, kırılma ve burkulmalar gibi fiziksel rahatsızlıkların yanında; korku, delirme gibi ruhsal hastalıkların tedavisinde toprak kullanılmaktadır.

Bu bildiride, Anadolu sahası halk hekimliği geleneği içerisinde çeşitli hastalıkların tedavisinde toprak kullanım şekillerini incelenecektir.