"Gelişmekte Olan Ülkelerde Temel Sorunlar, İktisadi Etkileri ve Türkiye Değerlendirmesi"


Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.139-152, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)