Kültürel ve sanatsal yaratıcılığın teşvik edilmesi ve etik yükümlülükler bağlamında telif haklarının korunmasına ilişkin kavramsal bir çözümleme


Memduhoğlu H. B.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.10, pp.118-127, 2008 (Peer-Reviewed Journal)