Almanca Birleşik Tümcelerde Devrikleme


Creative Commons License

ERATALAY S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.27, pp.32-48, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Some changes on the items order of the German clause has been observed. These changes are being located of the verb and auxiliary verb in somewhere different than their usual position. In short, this event which called anastrophe, especially appears in the subordinate clauses. The rests from some features that modified during the historical development of the German, may be seen as a potential source of anastrophe. In this study, the tree diagram was used to examine the combined sentence in German and aimed to be shown the traits of the anastrophe.

Key Words: Syntax, Word Formation, Tree Diagram, Subordinate Clause, Anastrophe.

Almanca yan tu¨mcelerde öğelerin sırasında bazı değişiklikler gözlenmektedir. Bu değişiklikler eylem ve yardımcı eylemin olağan konumunun dışında bir yere konumlanması şeklinde olmaktadır. Kısaca devrikleme denen bu olay özellikle yerleşme yoluyla kurulan yan tu¨mcelerde karşımıza çıkmaktadır. Almancanın tarihsel gelişimi sırasında değişme uğramış bazı özelliklerinden kalıntılar, bu devriklemenin olası kaynağı olarak göru¨lebilir. Çalışmada, ağaç çizimi yönteminden yararlanarak Almancadaki birleşik tu¨mceler incelenmiş ve devriklemenin boyutları gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcu¨kler: Sözdizim, Sözcu¨k Tu¨rleri, Ağaç Çizimi, Yan Tu¨mce, Devrikleme.