SİYASAL KURAMLARDA MEDYA


Creative Commons License

Sarı E.

Lecture Note, pp.1-20, 2023

  • Publication Type: Other Publication / Lecture Note
  • Publication Date: 2023
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanların başka insanlarla veya toplumların başka toplumlarla iletişim kurma çabası, insanlık tarihinin başladığı günden bu yana var olan bir eylemdir. Doğaya karşı verdiği mücadeleler sonrasında örgütlü ve sistemli yapıyı ifade eden yerleşik hayata geçmeyi başaran insanlık, bu mücadelelerden ayrıca yeni şeyler öğrenerek çıkmıştır. İlk insanların mağara duvarlarına resimler çizerek kendilerinden sonrakilere bir mesaj bırakma eylemi, bir nevi bilgi ve değerlerin nesilden nesile aktarılarak kalıcı olmasını sağlayan ilk adımlardır. Yazının icadıyla birlikte bilginin kaydedilebilir, depolanabilir ve aktarılabilir olmaya başlaması ise insanlığın uzun tarihi içinde en önemli devrimlerden biri olarak kabul edilir. Günümüze kadar gelinen süreçte iletişim araçlarının çeşitlenmesiyle bilgi, içerik ve biçimsel olarak sürekli değişime uğramış ancak önemini de aynı şekilde artırmıştır. Bilginin doğayı anlamak ve doğaya hükmetmekte önemli olduğunun farkına varan insanlık, kendisinden farklı olan toplumları anlamak veya kendine benzemesini sağlamak için bilgiyi kullanmıştır (Özer, 2019, s. 12). Bir nevi insanlığın ortak mirası olan, ortaç bir çaba ile üretilen ve kaydedilebilme imkânı ile kümülatif bir özelliğe sahip olmaya başlayan bilgi, onu elinde bulunduranlar için ayrıca bir ‘güç’ haline de gelmiştir.