ZİYÂUDDÎN İBNU’L-ESÎR’İN ALEGORİK BİR ESERİ “RİSÂLETU’L-EZHÂR”


Creative Commons License

Timurtaş A.

Nusha Şarkıyat Araştırmaları Dergisi, no.39, pp.27-46, 2014 (Peer-Reviewed Journal)