TURİZM EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR


Creative Commons License

Alaeddinoğlu F., Rol S.

Detay Yayıncılık, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İklim değişikliği, bütün bir ekosistemin ve başta insanoğlu olmak üzere dün-yada yaşayan her canlının geleceğini tehdit eden en somut ve en ciddi sorun-dur. İnsanlık bu değişimi öngördüğü ve geleceğini yok edeceğini bildiği halde maalesef politik tartışmalardan öteye somut adımlar atamamıştır. Dahası ya-şanan ekonomik kaygılar ve çıkar çatışmaları iklim değişikliğine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasını engellemiştir. Dolayısıyla küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtların kısıtlanmasına yönelik bütün düzenlemeler sözde kalmış ve iklim değişikliğinin varlığını reddetmeye yönelik yaklaşımlar po-püler hale gelmiştir. Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra ülkelerin ekonomik ve siyasal güç elde etmek için giriştikleri yarış, bugün içinde bulunduğumuz ve artık eşik değerlerin aşıldığı safhaya bizleri getirmiştir. Tam da bu neden-lerden dolayı iklim değişimiyle mücadele etmek oldukça zor bir iştir. Çünkü bu yeni durumla mücadele etmek için katı önlemlerin alınması ve insanoğlu-nun yaşam biçiminde radikal değişikliklere gidilmesi gerekmektedir.