KAMU ÖRGÜTLERİNDE INOVASYONEL YÖNETİM ANLAYIŞININ YÖNETSELKADEMELERE GÖRE ANALİZİ


Creative Commons License

İzci F.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, no.25, pp.5419-5431, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 25
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
  • Page Numbers: pp.5419-5431

Abstract

Girişimci ve inovasyonel yönetim konuları, son dönemlerde gerek araştırmacıların gerekse politikacı ve bürokratların ilgi odağı haline gelmiştir. İnovasyonun ortaya koyduğu değişiklikler, hem ulusal kurumlar, hem uluslararası yönetimler bazında karşılaştırmalar yapılarak incelenmiştir. Araştırmacıların birçoğu inovasyonun kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve problemlerin çözümüne katkı sağlamasının yanı sıra, kamu kurumlarının toplumsal zorluklarla başa çıkma kapasitesini arttıracağı konusunda hemfikirdirler. Kamu kurumlarında girişimci ve inovasyonel yönetim anlayışının uygulanması ve geliştirilmesi, her şeyden önce kamu çalışanlarının girişimcilik yeteneğine sahip olmalarıyla birlikte inovasyonu kabul etmeleri, bu konudaki istekliliği ve inovasyon algı seviyesinin yüksek olmasına bağlıdır. Bu çalışmada, merkezdeki bürokratik kurumların yönetim kademelerinde görev yapan alt-orta ve üst düzey yöneticilerin yenikçi (inovatif) yönetim anlayışına yönelik algı düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Özellikle, Bakanlık teşkilatlarında görev yapan 286 yöneticiye anket uygulanmış ve yöneticilerin inovasyonla ilgili davranış tarzları dört temel faktör çerçevesinde Anova ve Faktör Analizi yöntemleri ile analiz edilerek yöneticilerin yenilikçilik algısı belirlenmeye çalışılmıştır.