Etkin Bir Denetim Aracı Olarak Ombudsmanlık ve Türkiye'de Uygulanabiliği


Creative Commons License

İzci F.

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.4, no.1, pp.49-68, 2003 (SCI-Expanded)