Melaminhekzaasetikasidin Çeşitli Ligandlarla Oluşturduğu Polimerik Ba(II) Komplekslerinin Sentezi Ve Yapıları İle İlgili Çalışmalar.


Şener A., Tümer M., Karagöz M.

Hacettepe Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.147-161, 1996 (Peer-Reviewed Journal)